Автоматично присъединяване на терминални прибори

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия BETA REV. 2.0.B6


Описание

Автоматично присъедини прибори е операция, която позволява автоматично свързване на терминални устройства с определени точки на свързване на елементи Участък/Тръбна серпентина. След като изберете всички елементи, които ще бъдат свързани и след извършване на операцията, се създават допълнителни фрагменти от системата(Участъци). Елементи, управлявани от операцията:

 • Участък/Тръбна серпентина
 • Терминални прибори
  -Отоплителна/охладителна повърхност
  -Тавенен панел/Стенен панел
  -Радиатор
  -Терминален прибор
  -Източник
  -Колектори
  -Дистанционна връзка

Местоположение в програмата

Автоматично присъедини прибори е достъпна в прозореца 2D редактор, на лента с инструменти Главни ленти с интрументи, секция Редакция, за активни обхвати за редактиране Лъчисти подове, стени, Лъчисти тавани или Конвекция
1. Автоматично присъедини прибори

Пример за използване

Пример на присъединяване на елементи Радиатор към система

Пример на присъединяване на елементи Отоплителна/охладителна повърхност в Тикелман система

Допълнителна информация

 • След приключване на създаването на допълнителни клонове и свързване на терминалите, всички "мъртви" секции се открояват в рамките на фрагмента на системата, включен в операцията. "Мъртви" секции са тези, които имат единия край, който не е свързан с никоя друга секция или единица. Това улеснява премахването на излишните части на системата.
  2. Секции, подчертани след завършената работа

 • Когато присъединявате Отоплителна/охладителна повърхност, Участък/Тръбна серпентина трябва да бъде свързан с Източник или Вертикален клон.