Бърз проект на лъчисто отопление и охлаждане

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене


Продукт InstalSystem 5
Вид статия СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 31


ОБХВАТ НА УРОКА

Тази статия представя бързия начин за проектиране на лъчиста сключени отоплителна / охладителна системи (мокър и сух тип). Целта на този опростен подход към проектирането е да се получат приблизителни резултати за топлината и водно количество и да се изготви приблизителна количествена сметка.

МОДУЛИ И ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ

InstalSystem 5 с модул:

 • Лъчисти сключени отоплителни системи.

Начално състояние

Изградена е конструкция на сградата (етажи, помещения) и са предвидени етажни разпределения. Стойностите на топлинния товар в помещенията са определени за отопление и охлаждане.

СТЪПКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Избраните стъпки, които трябва да се изпълнят, са включени в основния курс на проектиране на отопление и охлаждане със сключени системи (мокър и сух вид) и представляват опростена форма на операции, описани в:

Стъпките, които са включени в горепосочените статии и не са включени в тази статия, са по избор за бързо проектиране.


Задаване на каталози

 1. Каталози и изберете каталози от:
  • Лъчисти системи
  • Тръби и фитинги

Задаване на общи данни

 1. Обхват на изчисления и изберете обхват:
  • Отоплителни системи
  • Охладителни системи
 2. Сграда и околности
  • Климатични данни - изберете Град
 3. Термални системи - добавете информация за:
  • Разпределителна система
   • Виртуални връзки на лъчисти системи - проверете, дали Създай виртуални връзки, когато няма графични връзки е активирано
   • Видове и данни по подразбиране
  • Лъчисти системи
   • Подови системи
   • Стенни системи
   • Колектори, фигинги и контрол
   • задайте Кангали и Метод за листване на количества на ЛО към Всеки материал от ЛО е листван поотделно

Редактиране на инсталация - лъчиста система

Отоплителна/Охладителна зона

 1. Вмъкнете Отоплителна/Охладителна зонаs в помещения посредством функция Под (във всяко помещение). Повторете операцията за всеки етаж. Вмъкнете Стена (ръчно) в избрани помещения.

Колектори

 1. Поставете колекторите на приблизително определени места.

Изчисления и диагностики

Проверка на резултати

 1. Проверете резултатите от изчисленията, диагностиката и материалите със специално внимание на:
  • Списък на елементи от лъчисто отопление за всички ключови елементи на системата.