Внос на сграден модел от съвместим формат BIM

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия BETA REV. 2.0.B6


ОПИСАНИЕ

Статията описва как да импортирате данни за структурата на сградите от следните файлови формати:

 • IFC,
 • gbXML.

Следните елементи от конструкцията на сградата, включени във формат на IFC ' се разпознават и поддържат:

 • етажи;
 • вертикални прегради: стени и свързани елементи - прозорци, врати, отвори и т.н.;
 • хоризонтални прегради: покриви и свързани елементи - покривни прозорци,
 • капандури, и т.н.;
 • етажни плочи и отвори;
 • колони;
 • греди;
 • стълби.

Следните елементи от конструкцията на сградата, включени във формат на gbXML се разпознават и поддържат:

 • етажи;
 • вертикални прегради: стени и свързани елементи - прозорци, врати, отвори и т.н.;
 • капандури, и т.н.;
 • колони;
 • греди;
 • стълби.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ПРОГРАМАТА

Преглед и обработка на съобщения от диагностика

 • Иконата на внасянето на модел на сграда от BIM съвместими формати е достъпна в прозореца 2D Editor в лента с инструменти Главни ленти с интрументи, секция Конструкция, когато обхвата на редакция е Конструкция позволен.
  1. Внеси от gbXML файл

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Импортиране на модел на сграда от IFC формат

 • Изберете обхвата на импортиране в прозореца за импортиране, ако в IFC файла има повече от една сграда.

Импортиране на модел на сграда от файл с формат gbXML

 • Моделът на сградата се импортира от файл с формат gbXML по подобен начин на този от IFC формат.