Внос на файлове

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 2.0.B6


Описание

Статията описва функционалността на използването на проектни подложки (чертежи за основа) чрез стартиране на внос на подложка, избор на външен файл, който ще се внася, вмъкване на подложката в проекта и подходящо мащабиране и позициониране.
Съвместими формати на файлове за внос на проектни подложки:

 • Векторни формати
  - DWG
  - DXF
 • Растерни формати
  - PDF
  - BMP
  - PNG
  - JPG
  - GIF

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ПРОГРАМАТА

 • Икони на елементи и функции, свързани с импортирането на подложка, се намират в прозореца "2D редактор" в прозореца на лента с интрументи Главни ленти с интрументи, секция Основа, когато Основа е разрешен обхватът за редактиране.
  1. Внос на подложка

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Импортиране на подложка във векторен формат

 1. Изберете Внеси подложка.
 2. Изберете подложен файл за внос.
 3. Проверете дали размерите на подложката са адекватни.
  • Размерът на подложката може да бъде променен в таблицата с данни за елементи или с помощта на инструмента Мащабиране. Освен това, в случай на DWF / DXF файл, в таблицата с данни може да бъде избран конверсионен фактор между CAD единица и множество или подмножество на метър. Тази особеност е удобна при промяна размерите на чертежа на векторна графика.
  • Преобразуване между CAD единици и единица дължина използвана в програмата (Таблица с данни -> Мерна единица на чертеж)

Импортиране на подложка в растерен формат

 1. Изберете Внеси подложка.
 2. Изберете подложен файл за внос.
 3. Посочете позицията на подложката в обхвата на редакция Основа.
 4. Проверете дали размерите на подложката са адекватни.
  • Размерът на подложката може да бъде променен в таблицата с данни за елементи или с помощта на инструментаМащабиране.
  • Мащабиране на растерни графични чертежи за основа (чрез АВТО режимът не е приложим, поради графичната графична спецификация)

Получаване на правилно взаимно изравняване на подове в отделните етажи

 1. За да получите подходяща конструкция на многоетажна сграда, препоръчително е да използвате Относителна точкаReference-point.png, където една референтна точка е поставена във всеки работен лист на място, имащо идентични реални координати X, Y. Процедурата за поставяне е една и съща и за двата основни формати на рисуване (вектор и растер).

Допълнителна информация

 1. Особено благоприятно е да се импортира подложка във формат на DWG format, което при редактиране на конструцкия привлича курсора към компоненти, разположени в посочените слоеве на подложката (функцията за щракване).
 2. Ако е необходимо, възможно е да се ограничи (намали) видимата площ за подложки, напр. подложки, които включват планове от няколко етажа на един лист. Операцията за ограничаване на видимата област може да бъде отменена на всеки етап от създаването на проекта.

 3. Ако подложката е разделена на няколко части (които могат да бъдат резултат например от операции по сканиране), тези отделни части могат да бъдат импортирани поотделно и впоследствие да се комбинират, като се използва функционалността Обединяване на файлове за подложки.
 4. The underlay may be stored in the project file *.ISPROJ, в който случай размерът на този файл се увеличава (идентични подлежащи файлове, поставени на няколко работни листа, не надуват файла на проекта пропорционално на броя пъти, които се използва подложката), или може да остане в отделен (оригинален) файл, на който проектът ще се отнася. Последното решение изисква, когато файлът на проекта бъде предаден на друго лице, че файловете с подложки също са обърнати и са указани пътищата за достъп до файловете в компютъра. Опциите за съхранение на подложки и пътят му за достъп могат да бъдат потвърдени в Таблица с данни в секция Идентификация на елемент.
  2. Опции за запис на подложки