Въведение в работа с пакета InstalSystem 5

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуално съдържание за версия 2019-12-18


Обхват на урока

Този урок представя обща информация за работната среда на InstalSystem 5 и описва основните стъпки при проектиране чрез софтуера.

Модули и програмна конфигурация

 • InstalSystem 5 във всяка конфигурация
 • Интернет връзка

Стъпки на изпълнение

Подготовка на работната среда

Получаване на достъп до приложението

Необходимо е да имате достъп до инсталационния файл на програмата и до лицензионния номер, който е необходим за да активирате програмата на потребителския компютър. В случай на бета версия, моля свържете се с InstalSoft. След получаване на достъп към инсталационния файл, запишете го локално на Вашия твърд диск, след което стартирайте инсталацията.

Инсталация, активация, актуализация

 1. Инсталация - За да преминете правилно през процедурата за инсталиране, моля следвайте помощните инструкции за инсталация. След като приключи инсталацията, приложението се управлява от InstalSystem 5 Manager, което е интегрална част от програмата. Следващата стъпка след инсталиране е активация.
  Преди инсталиране, моля убедете се че Вашия компютър изпълнява системните хардуерни изисквания, описани в: Техническа спецификация на пакета InstalSystem 5.
 2. Активация - Това действие трябва да бъде изпълнено за да се използва програмата. Активацията се извършва чрез въвеждане на уникален ключ - лицензионния номер.
  Забележка: Активацията изисква Интернет връзка.
 3. Актуализирай - Програмата се развива и актуализира постоянно. Промените се въвеждат в последващи издания на софтуерния пакет. Препоръчително е редовна актуализация на програмата през Интернет. Тази операция е безплатна и се извърша лесно посредством InstalSystem 5 Manager, което известява потребителя за налична нова версия. При актуализиране е възможно да изберете измежду редица издания на програмата, включително архивните. Множество издания могат да съществуват върху един компютър по едно и също време. При отваряне на файл, потребителят може да реши коя версия да използва. Информация за извършени промени в различните версии могат да бъдат видени в Бележки към издание InstalSystem 5.
  1. Актуализация

Софтуерна конфигурация

InstalSystem 5 се конфигурира на различни нива, които позволяват на потребителя да адаптира индивидуалните си нужди към приложението и да подобрява работния си комфорт:

За повече информация, моля вижте: Софтуерна конфигурация.

Създаване на проектен файл и управление на проекти

Създаване на нов проект или отваряне на съществуващ проект

 1. Нов файл - при отваряне на нов файл, можете да посочите шаблона, който ще бъде използван в проекта и да изберете такъв от изтеглени програмни ревизии за да работите с файла. Препоръчителна е употребата на последната версия на програмата.
 2. Съществуващ файл - при отваряне на съществуващ проектен файл, можете да изберете програмна ревизия за по-нататъшна работа с файла. Това позволява работа с проекта чрез програмна ревизия, под която проекта е бил първоначално създаден.
  InstalSystem 5 съща така чете създадени с InstalSystem 4.
  7. Нов файл

Управление на проектни файлове и допълнителни файлове

 1. Наскоро редактирани проекти - този списък се създава автоматично и улеснява достъпа до проекти, които са били наскоро редактирани, независимо от тяхното местоположение. Те са достъпни както от Мениджър:
  8. Наскоро редактирани проекти

  , така и от меню Файл в прозореца InstalSystem редактор.
  9. Наскоро редактирани проекти

  Има опция за избор на проекти, които винаги ще се показват в горната част на списъка, без значение кога са изпълнени. Това става чрез използване на кабъри - просто кликнете в/у кабърчето Pin-off.png до избрания проект и ще се премести в горната част на списъка и ще остане там постоянно Pin-on.png.
 2. Управление на проекта - През време на инсталиране на програмата е възможно да се зададе стандартното местоположение на проектите. Това местоположение и всички негови под папки и файлове са достъпни от раздела Управление на проекта в прозореца InstalSystem мениждър. Препоръчително е да създадете отделна подпапка за всеки проект (проектна структура / система) и да запазите там индивидуални версии на проекта InstalSystem (.isproj разширение) и други допълнителни файлове, напр. базови конструктивни чертожни файлове. Допълнително предимство е, че файловете във формат .isproj се показват, използвайки версията на софтуера, с която е разработен проектът.
  10. Project management

Работа с проекта

Общи данни

В първия етап от работата с проекта са зададени общите данни и се проверяват настройките по подразбиране, които се използват в целия проект. Тези данни могат да бъдат променяни на всеки етап от разработването на проекта. Прозорецът Общи данни е достъпен в списъка с прозорци, намиращи се в лентата с инструменти. Подробна информация относно основния обхват на Общи данни, който трябва да бъде редактиран в зависимост от вида на проектираната система или извършеното изчисление, е даден в секции, описващи съответните приложения на софтуера - моля вижте:СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ.
11. Общи данни

 1. Проектна информация и обхват на проекта - дават възможност за добавяне на информация за проекта и избор на подходящ обхват за разработвания проект.
  12. Проектна инфорамция и обхват

 2. Каталози - наличните в програмата каталози са във формат на файлове, които не могат да се редактират с данни за елементи, които могат да се използват при проектирането на система. Специален тип каталози са за климатичните данни. Данните, съхранявани в каталозите, задържат потребителя да въведе многобройни подробни данни за елементите, използвани в проекта. Достатъчно е да се посочи продуктът или системата, които ще се използват в проекта, и програмата ще прочете всички необходими подробности от каталога.
  На този етап по принцип може да бъде определен набор от каталози за проекта. Продуктите от този каталог ще бъдат достъпни при редактиране на система или при избиране на елементи и провеждане на изчисления. В зависимост от конфигурацията на софтуерния пакет ще бъдат налични различни типове и разнообразни каталози. Каталозите могат да съдържат данни за общи елементи или елементи от определен производител.
  13. Каталози

 3. Данни на сграда - позволяват дефиниране на основни данни за сграда в контекста на проектираните системи.
  Сграда и околна среда обхваща информация за местоположението на сградата и данните за елементите на сградната структура по подразбиране, напр. необходимите показатели на мощност за отопление или охлаждане.
  14. Сграда и околна среда

  Етажи позволяват дефиниране или промяна на структурата на сградата (брой на етажите и основни данни за тях). За всеки етаж се създава автоматично отделен лист, който позволява работа с плана на този етаж.
  15. Управление на етажи

 4. Данни по подразбиране на проектирани системи - тези данни се прехвърлят на всички системни елементи, които имат (символ)по подразбиране посочени в техните специфични полета. Ново добавените елементи имат това състояние. Стойността по подразбиране може да бъде променяна по всяко време - отделните елементи могат да имат своите данни или директно зададени от потребителя, или настройката "по подразбиране" може да бъде възстановена. "Общите данни" са достъпни в прозореца "Общи данни" под формата на няколко набора, определени за отделни секции на проекта, напр. "Топлинни системи".
  16. Данни по подразбиране за подови отоплителни системи

 5. Конфигурация на външния вид на елемента и конфигурация на параметрите за редактиране - появата на елементите (например по отношение на цвят или мащаб) и някои параметри за редактиране могат да бъдат конфигурирани за всеки отделен проект. Това позволява по-добро адаптиране на външния вид на чертежите и начина на работа към индивидуалните изисквания на разработвания проект. Ако потребителят желае да приложи тези модифицирани настройки към други проекти, файлът с тези модифицирани настройки може да бъде записан като нов шаблон - моля, вижте:Шаблонни файлове
  17. Външен вид на елемента

Основни елементи на среда за графично редактиране

Основните места, където се редактират данните за проекта, са прозорците Графична редакция и Таблица с данни . Как да отворите или да промените местоположението на тези прозорци в екрана е описано в: Модули и програмна конфигурация. Най - важните функции са достъпни чрез лента Основни инструменти и чрез изскачащото меню, което се показва след натискане на десния бутон на мишката. Изскачащото меню е зависимо от контекста - наличието и съдържанието му зависят от местоположението на екрана или обекта.
18. Основно на графично редактиране

 1. Графична редакция - графичният прозорец за редактиране позволява извършването на всички операции по редактиране на елементите, които съставят структурата на сградата или проектираните системи. Възможно е да се използват два отделни прозореца за редактиране на графики едновременно, като всеки от тях показва различна част от проекта. Най-важните елементи на този прозорец са следните:
  • Чертожни листове - графичният прозорец за редактиране показва един, текущо избран лист за рисуване. Проектът може да съдържа много листове за рисуване, всеки от които обикновено е причислен към друга сграда - вижте:[[Въведение в работа с пакета InstalSystem 5# Настройване конструкция на сградата| Настройване конструкция на сградата]]. Активният чертожен лист може да бъде променен от списъка с избора в горния ляв ъгъл на прозореца за редактиране
   Файл:Drawing-sheets-png.png
  • Редактирай раздели - това са слоевете на чертожния лист. В зависимост от активния раздел, специфичните елементи на проекта могат да бъдат редактирани. Някои елементи могат да бъдат редактирани на повече от един раздел. Съдържанието на лентата с инструменти също зависи от активния раздел. Независимо дали се показва или не табло (и следователно чертожните елементи, които са му определени), може да се конфигурира. Наличните опции се показват, когато кликнете с десния бутон на етикета на раздела. Символът, поставен вляво от етикета на раздел, показва текущата настройка на състоянието му за показване / скриване
   Tap-state.png
  • Работни режими - се прилагат за редактиране на структурата на сградата или на която и да е система. Режимите могат да бъдат активирани / деактивирани в долния десен ъгъл на графичния прозорец за редактиране
   Файл:Auto-orto.png
   • ОРТО - Режимът ОРТО позволява поддържане на правилен ъгъл при редактиране, което позволява вмъкване на линии, разположени под прав ъгъл спрямо осите на координатната система. Натискането и задържането на клавиша Ctrl временно активира / деактивира режима ОРТО, който е много удобен при някои операции по редактиране.
   • МРЕЖА - Режимът GRID поддържа ръчно подреждане на тръбопровода и изчертаване на линия в рамките на отоплителна / охладителна зона.
   • АВТО' - Режимът АВТО активира автоматичното прихващане, което привлича компоненти до точки на възможна връзка или извършва други автоматични операции по време на редактирането, в зависимост от вида вложен или редактиран компонент и от околността му. Натискането и задържането на клавиша "Shift" временно активира / деактивира режима АВТО, което е много удобно при някои операции по редактиране.
   • Прозорецът за настройка на операционните параметри на режими АВТО и АВТО - позволява да се регулират тези режими според индивидуалните изисквания. Прозорецът може да се покаже в долния десен ъгъл на графичния прозорец за редактиране.
    Orto-auto-configuration-window.png
  • Целият проект може да бъде визуализиран чрез натискане на бутон в долния десен ъгъл на графичния прозорец за редактиране. Preview-button.png
  • Бутонът в долния ляв ъгъл на графичния прозорец за редактиране позволява промяна на скалата за показване на плана. Scale.png
 2. Таблица с данни - данните за текущо избрания елемент или обект са налични в таблицата с данни. Ако са избрани множество елементи от един и същ тип, в таблицата с данни ще бъдат показани полетата за данни, общи за всички тези елементи, което позволява едновременна промяна на избраните данни на множество елементи.
 3. Основни инструменти - лентата с инструменти с най-важните инструменти, функции и компонентни икони, използвани за редактиране. Съдържанието на лентата с инструменти, независимо дали се показват или скриват пълните секции и дали отделните икони са активни или неактивни, зависи от контекста - активен прозорец и от прозореца Графичен редактор - активен. Когато курсорът на мишката се позиционира над избраната икона, се появява подсказка. Това помага да се запознаете със съдържанието на лентата с инструменти.
  • Секция Редактирай осигурява общи функции за редактиране и функционалност за отмяна / ремонт на няколко нива.
   Edit.png
  • Секция Покажи програмни прозорци осигурява инструменти за манипулиране на показването на проекта в графичния прозорец за редактиране.
   Display.png
   • Намали и Увеличи командите за показване на проекта, в допълнение към иконите в този раздел, също са достъпни чрез колелцето на мишката.
   • Премести показваният проект, в допълнение към иконата, също е достъпен чрез натискане и завъртане на колелото на мишката.
   • Покажи всичко в допълнение към иконата, също е достъпен чрез натискане на клавиша F5.

Настройване конструкция на сградата

Конструкцията на сградата представлява основа за създаване на проекта на системата. Сградата може да се състои от няколко етажа. За всеки етаж се създава отделен чертеж под формата на разпределение. В този лист могат да се редактират компонентите на сградната структура и на системата, която е проектирана в този етаж. Индивидуалните домейни на проекта се редактират на отделни раздели (слоеве), докато цялата сграда и всичките и системи са проектирани от един последователен и интегриран проект.
Има няколко метода за подготовка на конструкцията на проектираната сграда. Изборът на метода зависи от наличните данни от източника за конструкцията и разпределенията на етажите и с обхвата на проекта, който ще бъде разработен.

 1. Внос на пълна конструкция на сграда - най - доброто решение е внос на файлове с вида gbXML.
  За да направите подобен импорт, трябва да изберете секцията "Основа" и иконата на сградата 19. Import .gbXML, на лентата с инструменти трябва да кликнете, за да стартирате функцията за импортиране. След като посочи файла, който ще се импортира, процесът продължава автоматично. При импортиране от gbXML файл се внасят както структурата на етажа, за която се прави реферирана на общите данни, така и елементите на сградата, които оформят разпределенията на отделните етажи.
 2. Внос на разпределения на самостоятелни етажи - може значително да подобри ефективността на работата, когато са налични файлове с чертежи на отделните етажи на сградата. В такъв случай структурата на сградата трябва да бъде определена в секцията "Сгради" на "Общи данни". След това плановите изгледи на отделните етажи трябва да бъдат импортирани от файлове в един от поддържаните формати, например: DWG, DXF, PDF, BMP, JPG и много други. Особено полезно е вносът на основния чертеж във формат DWG, тъй като това прави функцията за щракане достъпна при редактиране на структурата.
  За да импортирате основния чертеж, трябва да изберете раздела "Основа" и след това да включите елемента "Чертеж / основа" в проекта. След вмъкването на този елемент трябва да има достъп до данните му в таблицата с данни и файлът, който ще се импортира, трябва да бъде отбелязан в полето "Графичен файл".
  Ако са налични печатни чертежи, могат да бъдат сканирани или фотографирани и полученият файл е импортиран.
  19. Внос на основа

  Мащабът на внесения чертеж трябва да бъде определен чрез избиране на съответното устройство в полето "Мерна единица в чертежа" в таблицата с данни. След внасяне и мащабиране на всички етажи, трябва да се провери подравняването на чертежите. За да коригирате подравняването можете да използвате елемента Референтна точка Reference-point.png. След това необходимите елементи на сградната конструкция трябва да бъдат поставени в раздела "Конструкция", както е описано по-долу в раздела "Ръчна конструкция на етажа", докато заредените основни чертежи образуват фон, който улеснява редактирането на конструкцията.
 3. Ръчна конструкция на етажа - програмата позволява да се изчертаят необходимите елементи на сградната конструкция, по-специално на помещенията, които ще формират основата за по-нататъшно проектиране.
  В този случай конструкцията на сградата трябва първо да бъде определена в секцията Сгради ' Обща информация. За да определите областта, заемана от стая, функцията "Помещения" трябва да бъде избрана в лентата с инструменти в раздела "Конструкция". По този начин могат да се дефинират областите на всички стаи.
  20. Помещение

Проверка на верността на конструкция на сградата

След като определите конструкцията на сградата, препоръчваме да проверите данните, въведени с 3D изгледа. Прозорецът "3D изглед" е достъпен в списъка с прозорци, намиращи се в лентата с инструменти. Триизмерният изглед може да се завърта във всяка посока, което позволява потвърждаване на данните чрез използване на изгледи от различни страни и под различни ъгли. Триизмерният изглед се контролира с помощта на куб в горния десен ъгъл на този прозорец или чрез бутон ctrl и средния бутон на мишката ("превъртане") комбинация.
21. Конструкция на сграда

Редакция на инсталация

Основният начин за въвеждане на данни на системата в процес на разработка в InstalSystem 5 е графичното редактиране. Проектирането се състои в поставянето на обекти (елементи на инсталацията) в чертежа и правилното свързване между тях. Работата се извършва върху разпределения на етажите на сградата. Така създадената инсталация може да бъде модифицирана по какъвто и да е начин, нейните фрагменти могат да бъдат копирани и други операции могат да бъдат направени върху нея.

 • Софтуерният пакет предлага редица функции, които поддържат графично редактиране, намаляват обхвата и времето на необходимите ръчни операции на този етап от проекта. Някои елементи могат да се включват или генерират автоматично. Възможно е също така да се вмъкват и редактират групи компоненти.
 • Има редица предварително дефинирани графични обекти, които могат да бъдат използвани в проекта. Примери: Проектна таблиця, където могат да се въвеждат дизайнерски данни и които могат да се използват при отпечатване на проекта или интерактивни елементи, като например Таблица с колектори и Етикети на елементи. При тяхното задаване към дефинирани системни компоненти, те ще покажат автоматично текущите данни за тези елементи.
 • Особено лесно и безпроблемно е да се правят всякакви модификации на проекта - ергономичността и лекотата на изчисляване на модифицирания дизайн е едно от най-големите предимства на работната среда на InstalSystem 5.
  Файл:Graphical-edit.png
  22. Редакция на инсталация

Подробна информация за Редакция на инсталация, в контекста на вида на проектираната система или извършените изчисления е даден в описанията на програмните приложения - моля, вижте:ПРИЛОЖЕНИЯ.

Проверка на верността на конструкция на инсталация

Преди да се добавят подробни данни за елемента, е добре да проверите структурата на свързванията на системата и елементите. Корекциите, направени на структурата, могат да доведат до промени или дори премахване на някои от елементите, а след това времето, прекарано за въвеждане на данни, ще бъде загубено. Предлагат се следните инструменти:

 1. Инструментът, който позволява проверка на връзките между системните елементи в проекта, е функцията "Провери вързки" ("Проверка на връзките"), която също е достъпна чрез клавишната комбинацияShift+F2.
  23. "Check connections" function


 2. Инструментът, който позволява визуална проверка на конструкция на инсталация, е, както е при проверката на конструкция на сградата, триизмерният изглед. Триизмерният изглед може да бъде активиран за постоянно, което позволява непрекъснато да проверява коректността на системата по време на редактирането. В този случай е особено изгодно да работите едновременно с два монитора за дисплей. Имайте предвид обаче, че използването на 3D изглед забавя програмата. Когато работите върху бавен компютър или работите с голям проект, е по-добре да активирате 3D изгледа само, за да проверите състоянието на проекта и да направите проектантската работа без да отваряте прозореца за триизмерен изглед.
  Файл:Installation-project.png
  24. Конструкция на инсталация

Редактиране на данни на елементи

Всеки компонент в проекта има набор от данни. Редактирането на тези данни е възможно в таблицата с данни след маркирането на този елемент. Това се отнася за компонентите на структурата на сградата, компонентите на всички проектирани системи и другите компоненти, които са предмет на програмата, като например "графичния файл", споменат при обсъждането на внасянето на изгледи на етажни етажи или на "Печатно оформление". Таблицата "Данни" може да се включи / изключи, като се избере в менюто "Прозорец" на лентата с инструменти.
Файл:Dem-data-table.png
25. Таблица с данни

 • Значителна част от данните на новите елементи, поставени в чертежа, се добавят автоматично. Това значително улеснява работата по проекта. Обхватът на автоматично добавените данни се различава в зависимост от типа елемент и от други фактори.
  • Основният механизъм в тази област е разпространението на General data
  • Някои данни се установяват въз основа на местоположението на компонента и размера / формата на компонента, поставен в чертежа
  • Много подробни данни за елементи, които са свързани с каталожните данни и имат определен тип каталог, се четат от каталога.
 • Всички данни по подразбиране могат да бъдат презаписани с други данни по всяко време. Информацията за това дали текущата стойност е получена от "Общи данни" или е друг тип данни по подразбиране или дали е дефинирана от потребителя стойност е под формата на икона, поставена отдясно на полето за данни в полето " 'Таблица с данни. Кликването върху този символ променя състоянието на данните. По-специално той позволява връщане към състоянието "По подразбиране".
  • Символът Компютър индикира стойност по подразбиране Computer.png
  • СимволътМолив индикира потребителско зададена стойност Pencil.png
 • Данни за всеки елемент могат да се въвеждат или променят във всеки един момент при работа с проекта.
  • Данните за елементи могат да бъдат редактирани веднага след поставянето на компонента в проекта и това се препоръчва за някои компоненти. Това важи особено за тези компоненти, които не зависят от други елементи на чертеж и броят на които в проекта е нисък.
  • В случай на елементи, чийто брой е висок, е препоръчително да редактирате данните си на един етап, за да се възползвате от груповото редактиране. За тази цел е необходимо да натиснете и задържите клавиша "Ctrl" и да кликнете върху всеки елемент, който ще бъде маркиран. След маркирането на няколко елемента полетата за данни, които са общи за всички маркирани компоненти, ще бъдат достъпни в таблицата с данни, а всяка промяна в избраните данни ще промени тези данни за всички маркирани елементи. Поради това е много полезно да се извърши групово редактиране на данни от компоненти от същия тип, напр. от много помещения.

Изчисления и диагностики

Изчисленията включват всички операции, необходими за получаване на пълни резултати: разпространение на данни, оразмеряване на компоненти, инженерни изчисления и автоматично графично редактиране. Всички данни, които оказват влияние върху избрания обхват на проекта, се вземат под внимание: общи данни, данни за сградите, чертежи на проектираната система, параметри на компонентите, използвани за конструиране на системата, взета от каталозите. Това означава, че програмата автоматично осигурява висока степен на пълнота и последователност на данните и резултатите. Този подход значително улеснява връщането към някоя от предишните етапи на редактиране - след промяна на избраните данни, изчисленията могат да се извършат отново, за да се получат пълни и актуални резултати. Лекотата на връщане осигурява голям комфорт и бързина на работа в контекста на изчисляването на различни варианти на дизайна, като се вземат предвид променящите се изисквания на разработчика на проекта или промените в структурата на сградата, въведени по време на проектирането на инсталацията.

 1. Стартиране на изчисления - секцията "Изчисляване" на лентата "Основни инструменти" съдържа инструменти, които позволяват започване и управление на изчисления. Изчисленията могат да бъдат направени за целия проект или за избрани сфери.
  Calculations4.png
 2. Списък с диагностики и грешки - при начало се потвърждава пълнотата и верността на данните. Значителните грешки в данните водят до съобщения за грешки и прекратени изчисления. Ако няма съществени грешки, изчисленията са завършени и списъкът с грешки е попълнен с диагностични съобщения. Тези съобщения предоставят информация за грешки, които не спират изчисления и предупреждения и съвети относно хода на изчисленията и получените резултати. Прозорецът "Грешки" е достъпен чрез менюто "Показване и програмиране на прозорци". Първоначално всички съобщения се показват с удебелен шрифт. Двойното щракване върху съобщение позволява намирането на елементи или данните, посочени в съобщението, например във всички отворени прозорци: Графична редакция, Таблица с данни, Резултати от изчисления. След първото търсене съобщението се показва в нормален шрифт, което означава, че е "проверено". Изскачащото меню, достъпно след избирането на съобщението и с десния бутон, позволява да видите всички компоненти, които са срещнали подобен проблем. Обхватът на показаните групи съобщения може да се управлява с помощта на Филтри function.
  • Грешки Errors-png.png - съобщения от най-голямо значение, показани с главни букви. Критичните грешки прекратяват изчисленията и трябва да бъдат елиминирани. Съществуват и грешки, които не спират изчисленията, но въпреки това те трябва да бъдат внимателно анализирани и поправени.
  • Предупреждения Warnings.png - съобщения с по-малко значение от грешките, показвани с малки букви и не блокират по-нататъшни изчисления. Предупрежденията обикновено се свързват с данни или резултати, които вероятно са неправилни, затова винаги е препоръчително да прочетете предупрежденията.
  • Съвети Hints.png - съобщения, предназначени да напомнят или да обърнат внимание на някои данни или резултати.
   26. Списък с грешки

 3. Резултати от изчисления - в InstalSystem целият проект може да има "изчислен" статус или "не изчислен" статус. Първото изчисление променя статута на проекта в "изчислен". Изчисленията оказват влияние върху информацията, показвана в много прозорци на приложението. Важно е, че направените промени в данните след първите изчисления не водят до изтриване на резултатите, налице са резултати от последните изчисления. Подходящо съобщение предупреждава за подобно състояние на проекта. Най-важните елементи на резултатите:
 4. * Таблици и списъци, налични в прозореца "Резултати от изчислението".
  Файл:Calculation-results.png
  27. Резултати от изчисления

  • Елементите, показани в проекта, които се наричат в прозореца "Графична редакция", например резултати, показани в етикети на елементи или графични елементи, изчертани или променени по време на автоматични операции по редактиране.
  • Информацията, налична след приключване на изчисленията, но не се показва постоянно, например подробни резултати, налични в графичната редакция в "Съвети", които се появяват при повечето компоненти, когато курсорът е поставен над нея.
   Файл:Pipe-run-results-hint.png
   28. Съвет за клон

Подробна информация за изчисленията и резултатите в контекста на различните видове системи е дадена в описанията на софтуерните приложения - моля, вижте:СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Изготвяне на чертежи за износ / печат

След извършване на всички необходими промени в проекта и попълване на изчисленията, елементите на проекта, които допълват информацията, предоставена в разпечатките, могат да бъдат въведени в проекта. Тези елементи имат информативен характер и не оказват влияние върху изчисленията. Препоръчително е да ги включите в проекта само на този етап, тъй като итеративната работа с проекта на по-ранните етапи може да изисква промяна и в това отношение. Включването им на последния етап от работата може да се окаже най-ефективно.
Подробна информация за наличните видове компоненти в контекста на различните типове инсталации е дадена в описанията на софтуерните приложения - вижте:СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ.

 • Пример Етикети на елемент налични през лента Основни инструменти в Етикети и графична секция. Етикет се поставя, като се избере съответната икона в лентата с инструменти и се кликва върху елемента, към който ще бъде присвоен етикетът. При маркиране на чертежа компонент с етикет, стилът на етикета може да бъде избран в Таблица с данни .
  29. Етикет на елемент

  Потребителят може да конфигурира стила на етикета - вижте раздел 5 "Конфигурация на външния вид на елемента и конфигурация на параметрите за редактиране" в Общи данни. Потребителят може да създава и запазва собствени стилове на етикети с различни конфигурации.

Изнасяне / печатане на резултати и чертежи

Резултати от изчисления и чертежи могат лесно да бъдат отпечатани или експортирани в един от многото налични формати.

 1. Печат на таблици и списъци - за да отпечатате или експортирате, е необходимо да отворите прозореца "Разпечатки". Дървото, показано в лявата страна, показва наличните предварително дефинирани композиции за разпечатване. Броят и видовете предварително зададени предложения зависят от използваната версия на софтуера. Състав може да бъде избран и съдържанието му да бъде преглеждано. След това е необходимо само да изберете "Печат", за да получите разпечатка или "Запиши" и след като изберете целевия файлов формат, експортирайте резултатите в този формат. Също така е възможно да създадете и запазите компресирани от потребителя компилации за разпечатване. Тези състави, в допълнение към предварително дефинираните състави, също са налични и в други проекти.
  30. Печат на таблици и количества

 2. Печат на чертежи - чертежите също се отпечатват и се експортират с помощта на прозореца "Разпечатки". Дървото, показано от лявата страна, под композициите за разпечатване на таблици, показва графичните разпечатки, дефинирани за проекта. Потребителят може да дефинира много различни оформления на графичната разпечатка. За определеното оформление отпечатването може да се извърши няколко пъти, напр. след всяка модификация на проекта. Обхватът на страниците, неговата настройка, стилът и други параметри се запазват. Това позволява да се определят различни разпечатки, напр. един за експортиране в PDF файл, друг за изпращане към принтер, а друг за изпращане до плотер.
  31. Печат на чертежи

  За да настроите графично оформление на разпечатката, трябва да го направите:
  • Изберете раздел Разпечатки в прозореца Графичен редактор
  • Инструментът Внеси оформление на страница е наличен в секция Печат и износ на ленти с инструменти. Този инструмент позволява поставянето на компонент "Отпечатване на страници" в чертежа. За всеки отделен компонент, поставен в чертежа, съответства отделен графичен елемент от разпечатката в прозореца "Разпечатки"
  • ЕлементътОтпечатване на страници може да бъде конфигуриран в таблицата с данни - трябва да му бъде присвоено име, неговият размер, оформлението на страницата и други компоненти на стила могат да бъдат променени.
  • В зоната за редактиране на графиката очертанията на този компонент могат да бъдат преместени с мишката на подходящо място в чертежа на проекта. Неговият размер също може да бъде променен чрез плъзгане на един от ъглите, докато размерът е винаги кратно на пълните страници. По този начин може да се маркира областта на проекта, която ще бъде отпечатана.
   32. Конфигурация на печата