Инсталация с подово и стенно лъчисто отоплителна система в едно-фамилна сграда

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 16.1


Project description

Пример илюстриращ лъчиста отоплителна инсталация със стенно и подово отоплителни системи, разположени в двуетажна сграда без сутерен.


Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-ground2.png
Installation-with-floor-and-wall-heating-in-single-family-building-first.png