Как да елиминирате: "Автоматична подредба на тръб. серпентини е невъзможна - промени трасе на серпентина или параметри на О/Охл. зона или ..."

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене


Продукт InstalSystem 5
Вид статия TYPICAL PROBLEM
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 28


Описание на проблема

Проблеми, свързани с автоматичното генериране на тръбопроводи с помощта на инструмента Трасе на тръбни серпентини се диагностицират чрез следното съобщение:

  • Автоматичната подредба на тръбните серпентини е невъзможна - променете трасето им или параметрите на О/Охл. повърхност и подредете тръбните серпентини ръчно..

Съобщението информира, че захранващите тръби не могат да бъдат генерирани автоматично чрез инструмента Трасе на тръбни серпентини, поради следните причини:

  • определените или автоматичната подредба на разстояния са твърде големи,
  • начина на преминаване на елементите Трасе на тръбни серпентини е неуместно (за алгоритъма за автоматично подреждане на захранващи тръби),
  • брой пресичания на елементи Трасе на тръбни серпентини е твръде голям,
  • Трасе на тръбни серпентини елементите са разположени твърде близо един до друг,
  • ширината на лентата, в която се намира Трасе на тръбни серпентини, генерира захранващи тръби е твърде малка или твърде голяма (достига над границите на отоплителната зона).

Решение

  • Посочете по-малки разстояния на подредба на захранващи тръби.

  • Променете начина на подребда на елемента Трасе на тръбни серпентини.

  • Увеличете широчината на зоната за подредба на елементите Трасе на тръбни серпентини.

  • Начертайте ръчно захранващите тръби.

В зависимост от проектните обстоятелства или когато захранващите тръби не могат да се генерират автоматично, може да се използва инструмент за ръчно подреждане на захранващи тръби.
За повече информация, моля вижте: Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система.