Как да изчислите файл използвайки пакетна конфигурация, която е различна от тази с която файла е бил създаден?

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 4
NetSystem 4
InstalSystem 5
Вид статия TYPICAL PROBLEM
Актуално съдържание за версия IS 4.13
NS 4.7
IS 5.0 Beta 21


Описание на проблема

Не може да се изчисли работен файл, създаден с различна конфигурация на софтуерния пакет, който използва каталози или стандарти, които не са налични в използваната понастоящем конфигурация за отваряне и изчисляване на файла.

Решение

 1. Отворете файла.

При отваряне на файла ще се покажат съобщения, в които се казва, че " не може да се намери каталог, използван в проекта " за каталози, които са били използвани, но не са налични при текущата конфигурация.

  • В някои случаи могат да се изведат и съобщения, отнасящи се до променените стандартни пакети за определени обхвати на изчисленията.
 1. Под Общи данни/Каталози изберете нови еквиваленти за каталозите, посочени в съобщенията по-горе.
  • Потвърдете или изберете нови данни и типове по подразбиране за избраните каталози.
  • За повече информация, моля вижте: Общи данни
 2. Започнете изчисления. Ще се изведат съобщения за грешки за всички компоненти, които все още не са избрани.
 3. Отменете съобщенията, извикани от диагностиката, като изберете нови типове компоненти от каталозите, налични при текущата конфигурация.
 4. Започнете отново изчисленията.

Внимание! ри избора на нови каталози получените изчисления могат да бъдат различни. Новите диагностични съобщения също могат да се показват поради различен обхват на компонентите в избраните нови типове, поради различни характеристики на потока и т.н.