Навигация в графичния редактор

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTIONALITY
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 24


Описание

Тази страница представя правилата за навигация в дизайнерската област в прозорци 2D редактор и 3D изглед.

Местоположение

Следното може да се използва за навигация:

  • Мишка
  • Главни ленти с интрументи - Изглед
  • Навигационен куб

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Навигиране в 2D редактор чрез Мишка

Ефект Действие по подразбиране
Увеличи /Намали Превъртете колелото на мишката
Премести Преместете мишката + натиснат клавиша за мишката
Премести горе/долу Превъртете колелото на мишката + Ctrl
Премести дясно/ляво Превъртете колелото на мишката + Ctrl + Shift

Навигиране в 2D редактор - секцияИзглед в Главни ленти с интрументи

Ефект Инструмент
Увеличи 20 px
Намали 20 px
Покажи всичко 20 px/ F5
Намери критичен кръг 20 px
Премести 20 px/ Ctrl + M
Увеличи в правоъгълник Hs-suf-navigation-select.png
Покажи всичко от активния раздел за редакция 20 px

Навигиране в 3D изглед - Мишка

Ефект Действие по подразбиране
Увеличи /Намали Превъртете колелото на мишката
Премести Преместете мишката + колелото на мишката е натиснато
Премести горе/долу Превъртете колелото на мишката + Ctrl
Премести дясно/ляво Превъртете колелото на мишката + Ctrl + Shift
Премести в 3D Move the mouse + mouse wheel depressed + Ctrl

Навигиране в 3D изглед - секция Изглед в Главни ленти с интрументи

Ефект Инструмент
Увеличи 20 px
Намали 20 px
Покажи всичко 20 px/ F5
Намери критичен кръг 20 px
Премести 20 px/ Ctrl + M
Увеличи в правоъгълник Hs-suf-navigation-select.png
Покажи всичко от активния раздел за редакция 20 px

Навигиране в 3D изглед чрез навигационния куб

Ефект Действие по подразбиране
като завъртите изгледа нагоре - надолу, наляво - надясно Вземете куба във всяка точка и преместете мишката
Превключване към предварително дефиниран изглед (изглед отстрани, изометричен изглед) Кликнете върху ъгъла, лицето или ръба на куба
Завъртане на триизмерен изглед без промяна на ъгъла на гледане Хванете пръстена под куба и преместете мишката
Превключване към предварително дефиниран изглед (избрана кардинална посока) Kликнете върху направление N, E, S, W на пръстена