Обединяване на файлове за подложки

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 24


Описание

Тази функция поддържа процеса на импортиране на подложка (основен чертеж) и се използва, когато основният чертеж на етажа е във формата на няколко bitmap файлове (например във формат BMP или PNG), всеки от които съдържа фрагмент от целия етаж. Това често се случва, когато се сканира голям основен чертеж със скенер с по-малък размер. Тази функция позволява комбинирането на сканиранията в една цялостна подложка, като всички фрагменти са правилно подравнени. Функцията е интегрирана в графичния редактор и се изпълнява от няколко команди, налични в лентата с инструменти. Този инструмент също така позволява регулиране на ориентацията и подрязването на цялата подложка.

Местоположение в програмата

Функционалността е достъпна само за редакция Основа във формата на 3 икони на лента с инструменти Главни ленти с интрументи.

1. Комбинатор на основа

Пример за използване

  1. Подгответе (например, сканирайте) основа в няколко фрагмента, като се уверите, че съседните фрагменти се припокриват.
  2. Импортирайте файловете, съдържащи фрагментите на подложката. За повече информация, моля вижте: Внос на файлове.
  3. Маркирайте първите два фрагмента от подложката, които ще се комбинират.
  4. Изберете икона Подготви подложни части за обединение от лента с интрументи.
  5. Маркирайте съответните точки за подравняване във всеки от фрагментите, които ще се комбинират.
  6. Комбинирайте фрагментите, като изберете икона Обедини избрани файлове за подложка.
  7. Ако е необходимо, променете ориентацията на основата с помощта на икона Поправи ориентация на графиките.