Отоплителна/охладителна зона

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия BETA Rev. 0.0.B34


Съдържание

Описание

Отоплителна/Охладителна зона символизира зоната, обхваната от един или повече тръбни пръстени с определени конструктивни и експлоатационни параметри. Използва се при проектирането на лъчисти отоплителни и охладителни системи (подове, стени и тавани) и улеснява разделянето им в резултат на елемента Отоплително-охлаждаща повърхност.

Местоположение в програма

 • Отоплителна/Охладителна зона икони са разположение в прозореца 2D Editor на лента с инструменти Главни ленти с интрументи, секция Лъчисто за редакция на обхвати Лъчисти подове, стени или Лъчисти тавани.
  1. Отоплителна/Охладителна зона

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Вмъкване в помещения

Вмъкване на Подова отоплителна/охладителна зона

Вмъкване на Отоплителна/Охладителна стенна зона

Вмъкване на Отоплителна/Охладителна таванска зона

Функционална промяна

Тип на ОЗ:

 • Стандарт - символизира един или повече елементи Отоплително-охлаждаща повърхност, всяка от които е покрит от единичен тръбен пръстен.
 • Отопляем/охладен от тръбни серпентини - символизира един елемент Отоплително-охлаждаща повърхност, който няма зададен тръбен пръстен. Енергията се доставя само от захранващи тръби, които преминават през други елементи Отоплително-охлаждаща повърхност.
 • Без тръби - символизира един елемент Отоплително-охлаждаща повърхност без тръбен пръстен. Отоплително-охлаждаща повърхност не осигурява отопление / охлаждане, но неговите конструктивни параметри са като тези на други елементи в помещението Отоплително-охлаждаща повърхност.
 • Много-кръгова - символизира един елемент Отоплително-охлаждаща повърхност покрит от множество успоредни тръбни пръстени с еднаква дължина.
2. Тип на ОЗ

Промяна на работни параметри

 • Значителен брой параметри се добавят автоматично чрез копиране на данни Общи данни.
  Промяна на копирани параметри: За повече информация, моля вижте: Общи данни
 • Избрани модифицируеми параметри:
3. Работни параметри

Промяна на конструктивни параметри

 • Значителен брой параметри се добавят автоматично чрез копиране на данни Общи данни.
  Промяна на копирани параметри: За повече информация, моля вижте: Общи данни
 • Избрани модифицируеми параметри:
4. Конструктивни параметри

Определяне на Периферна зона

Разделяне на Отоплителна/Охладителна зона

Налице са инструменти, които позволяват разделянето:

 • Отоплителна/Охладителна зона елементи в елементи Отоплителна/Охладителна зона,
 • Отоплителна/Охладителна зона елементи в елементи Отоплително-охлаждаща повърхност.

Разделяне на Отоплителна/Охладителна зона

Позволява диференциране на конструктивни данни (например облицовки), работни или функционални параметри в рамките на една стая. Параметрите на елементи Отоплителна/Охладителна зона са наследени при разделяне от разделената повърхностна зона.

Автоматично разделяне по краищата на определен номер

Може да се извърши с вертикални, хоризонтални или индикирани разделителни линни.

Ръчно разделяне


Регулиране на форма

 • Чрез преместване на характерни точки по краищата.
  Те се активират, като кликнете върху етикета на елемент Отоплителна/Охладителна зона ако е:
  • била вмъкната в помещение като полигон,
  • била разделяна преди.
 • Чрез използване на функция Разделителна линия на О/Охл. зона.

Разделяне на Отоплителна/Охладителна зона на елементи Отоплително-охлаждаща повърхност

За да се улесни проектирането, се препоръчва програмата да бъде изпълнена, за да се поддържат работни параметри в рамките на ограниченията (виж по-долу).

Критерии за разделяне

Разделението се извършва въз основа на един от двата критерия:

 • Еднакви напорни загуби (Δpмакс.)
  При избирането на този критерий разделението е в Отоплително-охлаждаща повърхност елементи със сходни напорни загуби (допустимо отклонение от 5% между дължините на тръбите в кръг).
 • Еднакви площи
  При избирането на този критерий разделението е в Отоплително-охлаждаща повърхност елементи с идентична повърхност (включително тръбопроводи) (допустимо отклонение от 5% между повърхностните повърхности).

В критериите за разделяне трябва да се спазват следните параметри:

 • Еднакви напорни загуби,
 • Максимална допустима дължина на кангал в един кръг (Макс. L),
 • Ориентация на разделяне на елемент Отоплителна/Охладителна зона в елементи Отоплително-охлаждаща повърхност.

Ако елемента Отоплителна/Охладителна зона има определена Периферна зона след това се вземат предвид допълнителни условия:

 • Подредба на определени Периферни зони в Отоплителна/Охладителна зона,
 • Форма на засягане на Периферна зона.

Автоматично разделяне на Отоплителна/Охладителна зона в елементи Отоплително-охлаждаща повърхност е деактивиран от:

 • Превключване на Трасе на тръбни серпентини в ръчен режим.
  За повече информация, моля вижте: Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система
 • Ръчно свързване на Двоен клон към Отоплителна/Охладителна зона. Програмата предполага, че вътре в Отоплителна/Охладителна зона има само един Отоплително-охлаждаща повърхност.
  За повече информация, моля вижте: Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система
 • Ръчна индикация на разделителна линия.
 • Редактиране на прозореца Интерактивни изчисления на лъчисти системи със зададени параметри в програмата: и/или Темп. пад захр-възв..
 • Деактивиране на функция Автоматично разделяне на отоплителна зона в прозорец Таблица с данни.

Промяна в ориентация на разделяне


Ръчна индикация на разделителна линия

Ръчната индикация на разделителна линия е възможно, когато автоматичното разделяне на Отоплителна/Охладителна зона в елементи Отоплително-охлаждаща повърхност е деактивирано, което се индикира от съобщението: Ръчно посочване на разделителна линия забранява автоматичното разделяне на О/Охл. зона в О/Охл. повърхности. Потвърди?.


Промяна на разделителна линия след автоматично разделяне

Промяната на автоматична разделителна линия деактивира автоматичното разделяне на Отоплителна/Охладителна зона в елементи Отоплително-охлаждаща повърхност по време на последващите изчисления. Когато автоматичното разделяне е активирано, дръжките на ръбовете на елементи Отоплително-охлаждаща повърхност не се изобразяват.


Допълнителна информация

Разлики във връзка с версия 4

 1. Отоплителна/Охладителна зона в InstalSystem 5 се различава от подобни елементи в InstalSystem 4, защото:
  • е област, в която се намират създадени елементи Отоплително-охлаждаща повърхност подобно на тези във версия 4,
  • не е възможно да изтриете отделно елементи Отоплително-охлаждаща повърхност, когато редактирате проект,
  • периферната зона може да бъде определена само за елемент Отоплителна/Охладителна зона.
 2. В зависимост от местоположение в помещение, той се предлага за една от сферите за редактиране:
  • Лъчисти подове, стени,
  • Лъчисти тавани.