Подготовка конструкция на сграда

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta Rev. 0.0.B33


Описание

Статията описва как конструкцията на сградата може да бъде подготвена и как може да бъде проверена създадената конструкция. Има няколко начина, по които конструкцията на сградата може да бъде подготвена за даден проект. Изборът на метода зависи от това кои данни от източника за структурата и етажни разпределения са налични и от обхвата на проекта, който трябва да бъде направен. Ако обхватът на проекта не включва изчисляване на топлинните загуби съгласно стандартите, тогава помещенията могат да бъдат представени в плановете като полигони без охлаждащи прегради. Всеки етаж представлява отделен графичен лист.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ПРОГРАМАТА

Управление на етажи

 • Управление на етажи е наличен в прозорец Общи данни.
  1. Управление на етажи

Внос на подложка

 • Икони на елементи и функции, свързани с импортирането на подложки (чертежи за основи), се намират в прозореца "2D редактор" на лента Главни ленти с интрументи в секция Основа, когато Основа е разрешен обхватът за редактиране.
  2. Import underlay

Сградна конструкция

 • Икони на елементи и функции, свързани с импортирането на подложки (чертежи за основи), се намират в прозореца "2D редактор" на лента Главни ленти с интрументи в секция Конструкция, когато е разрешен обхватът за редактиране Конструкция.
  3. Елементи на сградна конструкция

Изчисляване на сградна конструкция

 • Изчисление на сградна конструкция е налично в лента Главни ленти с интрументи на секция Изчисления.
  4. Изчисление на сградна конструкция

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Ръчно създаване на сградна конструкция

Етажи

 1. Създайте необходимите етажи и добавете техните данни. Филмът показва създаването на два комплекта етажа.

Подложка

Подложката (основния чертеж) е двуизмерен (плосък) графичен обект, извлечен от външен растер или векторен файл. Самото подово покритие не осигурява елементи на сградната конструкция, но позволява ръчно създаване на такива, адаптирани към реалното състояние на сградата.
За повече информация, моля вижте: Внос на файлове

Помещение - ръчно създаване на помещения

 1. Създайте Помещение ръчно посредством контурна линия

или чрез изчертване на диагонална линия. Когато се създаде помещения чрез изчертаване на диагонална линия, деактивирайте работния режим ОРТО. След изчертаване на диагоналната линия завършете изданието, като кликнете с десен бутон.

Помещение - идентификация в рамките на площ, граничеща с начертани прегради

Помещения могат да се създават автоматично в области, ограничени от ръбовете (повърхностите) на дефинираните графични прегради (стени, подови плочи, покриви). В този случай е необходимо да се изготвят графични дялове в проекта и да се изпълни Изчисление на сградна конструкция, който също позволява адаптиране на преградите към чертожната равнина на покрива.

 1. Поставете серия от елементи Стена чрез начално въвеждане дебелината на стената в Таблица с данни и преместване на курсора по вътрешните ръбове на стените върху подложката. В подложките, извлечени от DWG файл, използвайте функцията за прихващане към посочения слой. След поставяне Вътрешни стени, вмъкнете Външни стени по познатия начин.

 2. Поставете следните елементи: Прозорец, Врата, Отвор в стена, Ниша.

 3. Поставете следните елементи: Плоча. Очертанието (контура) на един етаж по подразбиране е покрит от една плоча.

 4. Вмъкнете: Покрив.

 5. Създайте многостранен покрив.
  За повече информация, моля вижте: Подготовка конструкция на сграда - Създаване на покриви с различна конструкция
 6. Вмъкнете елементи Покривен прозорец

 7. Вмъкнете елементи: Отвор в плоча.
  Отвор в плоча can be deleted by clicking Delete-ikon.png

 8. Извършете Изчисление на сградна конструкция.
  Изчисление на сградна конструкция стартира редица операции, свързани с осигуряването на пълна конструкция на сградата:
  • отрязва преградите от равнината на покрива,
  • автоматична идентификация на помещения.

 9. Номериране на помещения
  • Номериране на помещения се извършва, като се избере операция Номерирай помещения и избиране на етикетите на стаите в избрания ред. Този заявка определя реда на номериране на стаите

  • Програмата позволява да конфигурирате схемата за номериране на помещенията
Номерната конфигурация, показана по-долу, означава, че символът на помещението се състои от етажен символ и друг, винаги двуцифрен номер на дадено помещение. След като показалецът на мишката изчезне, ще се покажат допълнителни описания Question-mark.png.
5. Прозорец за конфигурация за имена на елементи

Ръчно редакция на помещения и автоматична идентификация на стени и плочи на фона на подложката

Действието на автоматичната идентификация на стени и плочи позволява създаването на тези прегради в пространствата, идентифицирани между помещенията, включени в проекта, и очертанията на сградата.
За да извършите операцията:

 1. В файла на проекта с предварително поставени стаи направете контура на сградата, като използвате функция 'Контур на сграда'.
 2. Опция: ако контруа на сградата е идентичен на няколко етажа, въведете съответните стойности в полетата "от етажа" и "до етажите" в таблицата с данни на елемента за очертаване на сградата.
 3. Стартирайте интерпретацията на външни и вътрешни стени и плочи на базата на помещения и контурите на сградата, като използвате фунция Автоматични стени, плочи и покриви.
  5.Автоматични стени, плочи и покриви


Внасяне на цялостна конструкция на сградата

Импортиране на структура на сграда от съвместим формат BIM (gbXML)

За повече информация, моля вижте: Внос на файлове

Импортиране на структура на сграда от проектен файл на InstalSystem 4 (ISB)


Ако е необходимо, ръчно коригирайте или прибавете липсващите или неправилни елементи на конструкцията на сградата, получени по този начин, като използвате описаните по-горе методи.

Проверка на верността на конструкция на сградата

Извършете проверката в прозореца 3D изгледЗа повече информация, моля вижте: Навигация в графичния редактор