Проектиране на лъчиста отоплителна инсталация въз основа на данни от смарт приложение

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 31


ОБХВАТ НА УРОКА

Статията представя начина на проектиране на лъчиста отоплителна система, когато началната точка е проектна файл, генериран чрез мобилното приложение InstalSystem SMART.

МОДУЛИ И ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ

InstalSystem 5 с модула:

 • Лъчисти сключени отоплителни системи.

НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Проектът съдържа:

 • каталози и данни по подразбиране,
 • конструкция на сградата (етажи, помещения, представени с етикети), включително етажни разпределения,
 • колектори.

Повече подробности на: Таблица с проектен пример'.

СТЪПКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Отваряне файла на проекта

 1. Отворете файла на проекта, създаден в мобилното приложение InstalSystem SMART.
  За повече информация, моля вижте: Управление на проект и приложение и InstalSystem Smart 5 - Бързо оразмеряване и оценка на подово отопление

Подготовка конструкция на сграда

 1. Премащабирайте чертежите за основа, използвани в мобилното приложение, като запазвате разположението на вкараните елементи.
  За повече информация, моля вижте: Внос на файлове
 2. Проверете разположенията на етикетите на помещения - те трябва да се намират в помещенията, показани на основния чертеж.
 3. Преначертайте помещенията в основния чертеж.
  За повече информация, моля вижте: Подготовка конструкция на сграда
  Данните за помещенията, създадени с приложението за мобилни устройства, ще бъдат приети, ако етикетът е в създаденото помещение с InstalSystem 5.

 4. Проверете данни в Таблица с данни на Помещение. Някои данни по подразбиране не се прехвърлят автоматично към данни на елементи.
  За повече информация, моля вижте: Подготовка конструкция на сграда

Редактиране на система - лъчиста система

Отоплителна/Охладителна зона

 1. Регулирайте формата на Отоплителна/Охладителна зона.

Колектори

 1. Настройте подреждане на колектора.

Редактиране на данни на системен елемент

Проверете данните в Таблица с данни. Някои данни по подразбиране не се прехвърлят автоматично към данни на елемент.

Продължете да работите по проекта в съответствие с: Проектиране на лъчисти подови и стенни инсталации.