Проектиране на лъчисти подови и стенни инсталации

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 30


Съдържание

ОБХВАТ НА УРОКА

Тази статия представя метода за проектиране на системи за лъчисто отопление в сухи и мокри помещения.
Показаният пример се основава на проект на еднофамилна двуетажна къща без сутерен.

Модули и програмна конфигурация

InstalSystem 5 включва следния модул:

 • Лъчисти сключени отоплителни системи.

НАЧАЛНО СЪСТОЯНИЕ

Проектът включва пълен комплект от данни по подразбиране, определени в шаблон.
Конструкцията на къщата е базирана на базови чертежи във формат DWG. Повече подробности в: "Таблица на проектния пример".

СТЪПКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Отворете нов проектен файл

 1. Стартирайте InstalSystem 5.
 2. Отворете нов проект и изберете предпочитаната версия на файла.
  За повече информация, моля вижте: Управление на проект и приложение
 3. Изберете подходящия шаблон.
  За повече информация, моля вижте: Шаблонни файлове

Определяне на каталози и общи данни

Заявете данни по подразбиране в Общи данни:

 1. Управление на етажи - добавете неоходимия брой етажи
  За повече информация, моля вижте: Подготовка конструкция на сграда
 2. Каталози - изберете каталози според списъка в "Проектна таблица" по отношение на:
  • Лъчисти системи
  • Тръби и фитинги
  • Изолация
  • Вентили и фитинги
 3. Термални системи - добавя информация за:
  • Разпределителна система
   • Видове и данни по подразбиране
  • Лъчисти системи
   • Подови системи
   • Стенни системи
   • Колектори, фигинги и контрол

За повече информация, моля вижте: Употреба на каталози и каталожна база данни в проекта


Подготвяне конструкция на сграда

 1. Внос, мащабиране и подреждане във връзка един с друг чрез вмъкване Относителна точка, чертежи за основа на всеки етаж.
  За повече информация, моля вижте: Внос на файлове
 2. Преначертайте помещенията в основния чертеж, преизчислен с помощта на режим АВТО.
  За повече информация, моля вижте: Етажи
 3. Автоматично номерирайте стаите с помощта на функция Номерирай помещения. Започнете от помещението в горния ляв ъгъл на всеки етаж.
 4. Направете подходящи корекции в Таблица с данни:
  • Проектна температура: въведете 24°C за бани, 16°C за лоби.
  • Каксимално допустимата температура на пода, като изберете съответния тип помещение в секция Отопление.
  • За неотопляеми помещения посочете стойността на коефициента на топлинни загуби като "0".
   За повече информация, моля вижте: Настройване конструкция на сградата
 5. Проверете верността на въведената конструкция в 3D изглед.
  За повече информация, моля вижте: Подготовка конструкция на сграда

Редактиране на инсталация - лъчиста система

Отоплителна/Охладителна зона

 1. Вмъкнете елементи Отоплителна/Охладителна зона в избрани помещения.
  1. Inserting Отоплителна/Охладителна зона

 2. Изрежете подходящи фрагменти от: Отоплителна/Охладителна зона и / или променете техните форми, за да ги адаптирате към заетите площи (стълби, вани) в помещенията.
 3. Разделете избраните площи отОтоплителна/Охладителна зона по отношение на необходимите експанзионни надбавки.
 4. Декларирайте и настройте Периферна зона (ПЗ).
  За повече информация, моля вижте: Отоплителна/охладителна зона

Колектори

 1. Вмъкнете Колектори на всеки етаж. Колектори се вмъква в чертежа заедно с колекторния шкаф.
  За повече информация, моля вижте: Колектор и принадлежности
2. Вмъкнете Колектори

Трасе на тръбни серпентини

 1. Свържете Отоплителна/Охладителна зона с колектори посредством Трасе на тръбни серпентини. Трасе на тръбни серпентини позволява автоматичното генериране на тръбни серпентини.
  За повече информация, моля вижте: Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система
3. Вмъкнете Трасе на тръбни серпентини

Редактиране на инсталация - захранване към колектори

Източник

 1. Вмъкнете Източник в най-долния етаж.
  4. Inserting Източник

Вертикален клон

 1. Вмъкнете Вертикален клон, дайте му символ и определете неговата степен (от етажа 0 до етажа 1).
  За повече информация, моля вижте: Свързване на етажи с елементa "Вертикален клон"
  5. Inserting Вертикален клон

Разпределение

 1. Свържете Източник, Колектори, Вертикален клон заедно с чертежа на мрежата с помощта на елемента Участък и ремими АВТО и ОРТО.
  6. Connecting system components

Фасонни части

 1. Вмъкнете Вентил в клонове.
  7. Inserting Fittings

 2. Изберете Вид на вентил in Таблица с данни.
  8. Вид на вентил

 3. Използвайте Копиране - Поставяне, за да поставите фасонни части от един и същ тип върху други тръби.

Проверка на верността на конструкция на инсталация

 1. Проверете на верността на конструкция на инсталация чрез функция Провери връзки (Ключови клавишни комбинации: Shift + F2).
 2. Проверете на верността на конструкция на инсталация и намиране на конфликти 3D изглед.
  За повече информация, моля вижте: Проверка на верността на конструкция на инсталация

Редактиране на данни на елементи от инсталация

Горна облицовка

 1. Маркирайте избрани елементи Отоплителна/Охладителна зона и задайте вида им Горна облицовка.
  9. Горна облицовка

Отоплителна/Охладителна зона

 1. Маркирайте тези Отоплителна/Охладителна зонаs където значителна площ е заемана от тръбни серпентини и се променете техния вид на Отопляем/охладен от тръбни серпентини. Помнете в този случай да премахнете връзките с колектора.
 2. Маркирайте тези Отоплителна/Охладителна зонаs където не трябва да се подреждат във сключени вериги и променете техния вид на Без тръби.
  10. Type Отоплителна/Охладителна зона

Изчисления и диагностики

Изчисления на лъчиста система

 1. Стартирайте пълните изчисления, като кликнете върху иконата Calculator.png в секция Изчисления лента с инструменти.
 2. Отворете прозореца Диагностики като го изберете в списъка с прозорци или като натиснете F8.
 3. След приключване на изчисленията проверете съобщенията, изброени в прозореца Диагностики. Ако се показват съобщения за грешка, те трябва да бъдат премахнати на първо място.

За повече информация, моля вижте: Изчисления и диагностики

Промяна на системните параметри за адаптиране на получена мощност към необходимата мощност

 1. Променете захранващата температурата на лъчистата система, като използвате контролни вериги, които могат да се намерят в прозореца Общи данни, в секцияТермални системи/Източници.
  11. Control circuits

 2. Променете разстоянието между тръбите и температурния пад в отделните вериги.
  12. Интерактивни изчисления на лъчисти системи

  13. Интерактивни изчисления на лъчисти системи

 3. Променете конструкцията на отопляемия под\стена.
  14. Констр. под ...

 4. Променете Макс. нап. заг. във верига.
  15. Макс. нап. заг. във верига

Преизчисляване и проверка на резултатите

 1. Проверете резултатите от изчисленията, като обърнете специално внимание на:
  • покритие на топлопотребление в помещенията,
   16. Покритие на необходима отоплителна мощност

  • оразмерените слоеве в Отоплителен/охладителен под, за да видите дали няма нежелани разлики във височината / дебелината в съседните области.
   17. Констр. под ...

  • количествена сметка.
   18. Количествена сметка на материали - отопление / охлаждане - Списък на елементи от лъчисто отопление

Подготовка на чертежа за печат / експорт

Етикет

 1. Поставете необходимите етикети върху елементи.
 2. Конфигурирайте външния вид на етикета (opc).
  За повече информация, моля вижте: 5. Конфигурация на външния вид на елемента и конфигурация на параметрите за редактиране
  19. Inserting Етикет

Таблица на колектор

 1. Вмъкнете Таблица на колектор.
  За повече информация, моля вижте: Етикет

Конструкция пресича разрез на чертеж

 1. Вмъкнете Конструкция пресича разрез на чертеж. Премащабирайте и конфигуриране, ако е необходимо.
  20. Конструкция пресича разрез на чертеж

RHC кръг

 1. Автоматично генериране на чертежи RHC кръг.
  За повече информация, моля вижте: Автоматично генериране на чертежи на пръстени
 2. Проверете генерираните чертежи RHC кръг и ги редактирайте ръчно, ако е необходимо.
  За повече информация, моля вижте: Ръчна промяна на сключени чертежи

Рамка на чертеж

 1. Вмъкнете Рамка на чертеж.
 2. Изберете Рамка на чертеж в Таблица с данни .
  21. Inserting Рамка на чертеж

Антетка на чертежа

 1. Вмъкнете Антетка на чертежа.
 2. Въведете необходоимите данни в Таблица с данни.
  22.Антетка на чертежа

Резултати от печат/износ

 1. Печат / експорт на чертежи.
 2. Печат / експорт на таблици.
  За повече информация, моля вижте: Износ/ печат на резултати и чертежи