Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система - Добри практики и случаи на използване

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия Version BETA 3.B1


Описание

Тази статия описва добрите практики и приложения на елемента Трасе на тръбни серпентини на избрани примерни проекти, с особен акцент върху:

  • атипични форми на помещение,
  • атипични форми на елементи Отоплителна/Охладителна зона.

За повече информация, моля вижте: Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система

Местоположение в програмата

  • Трасе на тръбни серпентини е налично в секция на лента с инструменти Главни ленти с интрументи, за активни обхвати на редактиране Лъчисти подове, стени или Лъчисти тавани.
1. Трасе на тръбни серпентини

Пример за използване

Трасе на тръбни серпентини - автоматично генериране на тръбни серпентини