Добавяне на чертежи с лъчисти системни пръстени

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия BETA REV. 0.0.B21


Описание

Елементът Отоплително-охлаждаща повърхност (подове и тавани) могат да бъдат добавени с чертежи на сключени пръстени. Чертежите, генерирани автоматично от програмата, се обновяват всеки път, когато проектът се преизчислява. Възможно е да ги модифицирате или да ги добавите, а пръстените могат да бъдат изчертавани ръчно. Във финалната фаза на проекта се препоръчва ръчно редактиране.

Местоположение в програмата

 • Общи данни - автоматично генериране на пръстени може да бъде разрешено за всички елементи, като изберете квадратчето за отметка Създай чертежи със сключени вериги (кръгове).
  1. Чертежи на пръстени - Общи данни

 • Таблица с данни за елемента Подова отоплителна/охладителна зона, когато работите в Лъчисти подове, стени/Лъчисти тавани обхвата на редакция, дава възможност:
  • автоматично генериране на пръстени чрез избиране на квадратчето за отметка Създай чертежи със сключени вериги (кръгове); генерирането на пръстен може да бъде деактивирано тук за избран елемент, когато това поле е избрано Общи данни,
  • избор на шаблон за полагане на тръби.
   2. Шаблон на полагане на тръби

 • Инструментът RHC кръг е наличен в Главни ленти с интрументи, когато работите в Чертежи на пръстен - под/Чертежи на пръстен - таван обхвата на редакция, позволява ръчно начертаване на пръстени. Използването на този инструмент се препоръчва при активиране на режима МРЕЖА.
  3.Чертежи на пръстени - Графична редакция

Пример за използване

Автоматично генериране на чертежи на пръстени

 1. Активирайте генерирането на чертежи на пръстени в общи данни или за избрани елементи.
 2. Изчислете проекта Loops-calculation.png. При изчисляването на проекта, чертежите от пръстени ще бъдат генерирани автоматично.
 3. Смяна на посоката на пръстен (опция).
  След избиране Отоплително-охлаждаща повърхност горещите точки от посоката на полагане на пръстена стават достъпни Direction.png, и с случай на Еднотръбен меандриращ шаблон/Двутръбен меандриращ шаблон указател също е на разположение Side.png за посочване на страната, по която трябва да се направи меандриране. За да се покаже ефектът от промяната на посоката на полагане на пръстена и от посочването на другата страна, файлът трябва да бъде преизчислен.

Ръчно редактиране на чертежи на пръстени

 1. Деактивирайте генерирането на чертежи на пръстени за избрани елементи Отоплително-охлаждаща повърхност.
  Внимание! Изчистване на опция Създай чертежи със сключени вериги (кръгове) не премахва съществуващите чертежи на пръстени, само ги замразява в текущото им състояние и позволява ръчно редактиране или изтриване. За да премахнете напълно чертежите на пръстени, кликнете двукратно върху пръстена и изберете Изтриване на избраните елементи.
 2. Активирайте режим МРЕЖА, който помага при коригирането или ръчното чертане на пръстени. Мрежовите възли са разположени на минималното разстояние, което е допустимо за избрания шаблон на полагане на тръби. Цветовете на мрежовите възли се повтарят за текущото разстояние на тръбите, което улеснява чертането с използването на това разстояние. Мрежата може да бъде разположена успоредно на избрания край на елемента Подова отоплителна/охладителна зона чрез позициониране на този ръб на синята гореща точка Hot-point-obrot.png. Той става достъпен, когато е елемента Подова отоплителна/охладителна зона е избран.
 3. Коригирайте / начертайте ръчно избраните сегменти от пръстена.
 4. Начертаният пръстен трябва да бъде изцяло затворен в рамките на елемента за повърхностно отопление / охлаждане и трябва да завърши в края си.

Ръчно редактиране на чертежи на пръстени в сухи системи с водещи плочи

 1. Ръчно редактиране на пръстени е единственият начин за проектиране на правилни вериги в системи, базирани на Суха система плоча вида елементи .
 2. В случай на сухи подови системи с Суха система плоча каталожни елементи, подредени в програмата, характерните точки на плочите поемат ролята на решетка.
 3. В сухи системи с направляващи плочи използването на функция "чертожна дължина на пръстен" е препоръчително.
  За повече информация, моля вижте:Как се включва дължина на пръстена в изчисленията?


Допълнителна информация

 • Графичен стил - за да се подобри четливостта на печат на пръстени, може да се направи:
  • изберете начин на показване на пръстен, където пръстените се различават по цвят и тръбни серпентини са със същия цвят като съответните пръстени
   4. Стилове на елемент - няма разлика в цветовете между пръстени

   5. Графично редактиране - няма разлика в цветовете между пръстени

   6. Стилове на елемент - пръстените се различават по цвят

   7. Графично редактиране - пръстените се различават по цвят

 • Чертежите на пръстени не са задължителни и не трябва да бъдат пълни, ако опция "чертожна дължина на пръстен" не е била избрана.
 • В случай на виртуални връзки автоматично генерираните пръстени произхождат от произволни точки, посочени от програмата. След начертаване на тръбните серпентини, началните точки на пръстените се преместват автоматично. Чертежът на пръстена може също да бъде автоматично променен, тъй като се вземат под внимание маршрута на тръбните серпентини към други площи / помещения.