Износ/ печат на резултати и чертежи

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTIONALITY
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 22


Описание

Програмата позволява експортирането на чертежи и резултати в няколко файлови формати (JPG, PDF, DWG, XLS и много други) и отпечатването им. Експортирането в DWG / DXF файловете се осъществява чрез специална функция, докато експортирането до много други файлови формати се извършва с функции, използвани за печатане от принтер. Изисква се формата на отпечатване във файл с избран тип.

Местоположение в програмата

 • Функцията Изнеси към DXF/DWG файл е налична в лента Главни ленти с интрументи, когато е активиран обхват на редакция Печат. Функцията позволява експортиране на графики от файла на проекта във файл DXF / DWG .
  1. Изнеси към DXF/DWG файл

 • Извеждането към принтер и други файлови формати се извършва в прозореца Разпечатки. Функцията Печат е налична на лента Главни ленти с интрументи, когато е активиран обхват на редакция Печат, превключва програмата към този прозорец. Алтернативно, това може да се направи, като се извика този прозорец от меню Прозорци на Главни ленти с интрументи bar.
  2. Печат

 • Иконата Вмъкни рамка на чертеж е налична на лента Главни ленти с интрументи, когато е активиран обхват на редакция Печат позволявайки разполагане на елемента Отпечатване на страници в чертежа. Всеки такъв елемент в проекта е с ново определение на обхвата на отпечатване / експортиране на графики.
  3. Вмъкни рамка на чертеж

Пример за използване

Износ на чертежи във формат DWG

Печат / експортиране на чертежи до XLS файл

Печат / експортиране на чертеж на избрани етажи в PDF файл

Допълнителна информация

 • Когато подложката е билa импортиранa с опцията Запиши подложен чертеж -> Във външен файл и оригиналното местоположение на файла не са налице, подложките слоеве не могат да бъдат експортирани. В такъв случай, за да има подложен чертеж включен в износа или разпечатката, той трябва да бъде зареден отново.
 • Потребителски дефинирани и запазени композиции за разпечатване, в допълнение към предварително дефинираните композиции, ще бъдат достъпни и в други проекти.
  За повече информация, моля вижте: Композиционни разпечатки.