Как да елиминирате: "Автоматично разделяне на О/Охл. зона е невъзможно"

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсенеПродукт InstalSystem 5
Вид статия TYPICAL PROBLEM
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 31


Описание на проблема

Проблеми, свързани с автоматично разделяне на: Отоплителна/Охладителна зона в Отоплителна/охладителна повърхност елементите се диагностицират от програмата чрез съобщение:

Автоматичното разделяне на О/Охл. зона е невъзможно.

Съобщението информира, че елемента: Отоплителна/Охладителна зона не може да бъде разделен автоматично, защото:

  • Отоплителна/Охладителна зона е твърде тесен,
  • резултатния брой елементи: Отоплителна/охладителна повърхност при разделяне е твърде голям,
  • линията на разделяне в Отоплителна/охладителна повърхност на елементи пресича успоредно на Периферна зона (ПЗ),
  • Трасе на тръбни серпентини е неправилно подреден.

Решение

  • Променете критерия за разделяне на елементите: Отоплителна/Охладителна зона.

  • Промяна на ширината и / или ориентацията на разделянето така, че да не е успоредна на Периферна зона (ПЗ).
  • Ръчно разделете Отоплителна/Охладителна зона използвайки наличните в програмата инструменти.
    1. Раздели зона ...

  • Промяна на подредбата на Трасе на тръбни серпентини.