Проектиране на инсталации с плоски станции

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия Софтуерни приложения
Актуално съдържание за версия GOLD rev. 17.0


Обхват на урока

Статията показва как да проектирате инсталации с помощта на плоски станции. Последното може да се превърне в точка за свързване на отопление и водоснабдяване на апартаменти.
Асинхронизирането на флуида за отопление с битова гореща вода се взема предвид при оразмеряване на захранващата система на плоска станция. Типът и размерът на плоската станция се избират от потребителя, като междувременно програмата диагностицира дали дадена плоска станция е в състояние да достави достатъчно мощност към отоплителната система, към която е свързана, и за декларирани / изчислени параметри за битова гореща вода.

Modules and program configuration

 • InstalSystem 5 package with the following modules:
  • Плоски станции
  • Отоплителни системи
   and as an option:
  • Лъчисто сключени системи - if the station is supposed to supply an apartment radiant system with heating medium
  • Питейни-битови водни системи - if calculations for the flat station and the supply system should include flow rate of a sanitary system designed with InstalSystem 5

Initial state

The project contains a building structure (storeys, rooms) and a storey plan drawing.
Room heat load values for heating has been declared.
За повече информация, моля вижте: Preparation of building structure
За повече информация, моля вижте: Import underlay files

Steps to perform - Scenario I - valueДебит на топла вода declared manually

Defining catalogues and general data

Общи данни window

 1. Каталози tab – read the catalogue containing flat stations.
 2. Термални системи / Плоски станции tab - complete Вид and other general data, in particular:
  • ТВ Апартамент (Дебит на топла вода),
  • ΔθТВ (Степен на нагряване на топла вода)
   1. Общи данни

Editing installation

Inserting and graphic editing of flat stations

 1. Choose the Конвекция/Лъчисти подове, стени editing scope.
 2. Insert a flat station using the Плоска станция button. Turn to a chosen angle, if needed.
  2. Inserting Плоски станции - Конвекция/Лъчисти подове, стени editing scope

Verification and completion of installation data

 1. In the window Таблица с данни, verify data of eachПлоска станция element in scope of:
  • Вид,
  • Разстояние от кота готов под,
  • ТВ Апартамент,
  • ΔθТВ (ATTENTION! The input temperature of domestic hot water feeding the flat station results from properties of a given producer's heat exchanger, and it usually amounts to 10°C),
  • accessories and their data.
   3. EditingПлоски станции - Data table

Connecting flat stations

 1. Connect heating system medium feed and return on the primary side to the place indicated by the symbol InstalSoft-Flat-stations-radiant-installation.png. За повече информация, моля вижте: Connecting storeys with the "Stack" element
 2. Connect radiant system feed and return to the place indicated by the symbol InstalSystem-flat-station-heating.png, created according to the following article:Designing of radiant heating floor and wall installation.
 3. Connect radiator heating system feed and return to the place indicated by the symbol InstalSoft-Flat-stations-convectional-installation.png, created according to the following article: Designing heating systems with convective radiators.

(optional) Copying Плоска станция elements with/without apartment systems on other storeys

Installation copying

 1. Select Плоска станция and/or chosen system elements.
 2. Copy selected elements on neighbouring storeys with the function Копирай избрани елементи на етажа оггоре/Копирай избрани елементи на етажа отдолу.

Creating a copy of a whole storey

Общи данни window
 1. Сграда и околности / Управление на етажи tab - select a storey and press Копирай.

Verification of installation structure correctness

 1. Verify correctness of the installation structure with the Провери връзки function (shortcut: Shift + F2).
 2. Verify correctness of the installation structure and detect collisions using 3D изглед.
  За повече информация, моля вижте: Verification of the correctness of installation structure

Calculation performance and verification

 1. Perform full calculation by clicking the calculator icon Calculator.png situated in the Изчисления section on the toolbar.
 2. Verify diagnostics and calculation results, in particular:
  • flow rate on the heat exchanger primary side - if it exceeds the admissible value, such an error may occur:
   4. Heat exchanger out of range.

   in such a case, correct computational data (θs,О and/or ТВ Апартамент i/lub ΔθТВ) or choose a different exchanger dimension manually,
 • required total output,
  5. Total output required.

 • (in selected versions) the required buffer tank capacity,
 • list of flat station materials.
  6. List of flat stations.

За повече информация, моля вижте: Calculations and diagnostics

Printout/export of results

 1. Print/export drawings.
 2. Print/export tables.
  За повече информация, моля вижте: Export / print results and drawings

Steps to perform - Scenario II - Дебит на топла вода value calculated by the Питейни-битови водни системи module

Defining catalogues and general data

Общи данни window

 1. Zakres projektu tab - checkВодоснабдителни инсталации.
  7. Declarated project scope.

 2. Каталози tab – read the catalogue containing flat stations.
 3. Термални системи / Плоски станции tab - complete Вид and other general data, in particular:
  • ТВ Апартамент (Дебит на топла вода),
  • ΔθТВ (Степен на нагряване на топла вода)
  • Начин на дефиниране: Дебит на топла вода: "Определен от Потребителя" or "Съгл. изчис. на модула: Водоснабдителни инсталации"
   • for "Определен от Потребителя" - the ТВ Апартамент (Дебит на топла вода) value is declared manually in the field below and in theТаблица с данни window after inserting stations on the drawing
    8. User-specified hot water outflow

   • for "Съгл. изчис. на модула: Водоснабдителни инсталации" - the ТВ Апартамент (Дебит на топла вода) value will be calculated on the basis of the flat station connected sanitary system flow rate, according to the calculation norm selected in the Питейни-битови водни системи module. Additionally, it is possible to choose the method of dimensioning the water supply system (Оразмеряване на основна мрежа съгл. : "TU Dresden" or "DIN 1988-300").
    9. Declaring manner of defining hot water outflow

Editing installation

Inserting and graphic editing of flat stations

 1. Choose the Water supply editing scope.
 2. Insert the flat station using the Плоска станция icon.
  10. Inserting Плоски станции - Water supply

Verification and completion of installation data

 1. In Таблица с данни, verify data of each Плоска станция element in scope of:
  • Вид,
  • Разстояние от кота готов под,
  • ТВ Апартамент (ATTENTION! If, in the Общи данни window, the Съгл. изчис. на модула: Водоснабдителни инсталации option is selected, this value is calculated automatically),
  • ΔθТВ (ATTENTION! The input temperature of domestic hot water feeding the flat station results from properties of a given producer's heat exchanger, and it usually amounts to 10°C),
  • accessories and their data .
   11. Editing Плоски станции - Data table

Connecting flat stations

 1. Connect heating system medium feed and return on the primary side to the place indicated by the symbol InstalSoft-Flat-stations-radiant-installation.png. За повече информация, моля вижте: Connecting storeys with the "Stack" element
 2. Connect radiant system feed and return to the place indicated by the symbol InstalSystem-flat-station-heating.png, created according to the following article:Designing of radiant heating floor and wall installation.
 3. Connect radiator heating system feed and return to the place indicated by the symbol InstalSoft-Flat-stations-convectional-installation.png, created according to the following article: Designing heating systems with convective radiators
 4. Connect medium inflow for the sanitary system as well as sanitary system feed and return to the place indicated by the symbol InstalSoft-Flat-stations-water-supply-installation.png, created according to the following article:Designing of water supply system installation.

Verification of installation structure correctness

Steps to perform just like in Scenario I - Дебит на топла вода value declared manually.

Calculation performance and verification

Steps to perform just like in Scenario I - Дебит на топла вода value declared manually.

Printout/export of results

Steps to perform just like in Scenario I - Дебит на топла вода value declared manually.