Свързване на етажи с елементa "Вертикален клон"

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTIONALITY
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 24


ОПИСАНИЕ

Елементът Вертикален клон позволява съединяване на фрагменти от система, разположена върху няколко работни листа, всеки от които представлява отделно етажно разпределение. Това позволява изчисляването на системи в многоетажни сгради. Котите на вертикални клонове на отделните етажи се определя от височините на тръбопроводите. Ефектът от прилагането на вертикалните клонове и възлите на свързване могат да се проверят с помощта на триизмерен изглед.

Местоположение на програмата

ЕлементътВертикален клон е наличен в лента с инструменти Главни ленти с интрументи за следните полета за редактиране: Лъчисти подове, стени, Лъчисти тавани, Конвекция.

1.Елемент вертикален клон

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Вмъкване на вертикален клон, която минава през няколко етажа

  1. Вмъкнете Вертикален клон върху едно от етажните разпределения.
  2. Въведете символа в Таблица с данни и изберете стартиране и терминални етажи.
  3. Осъществявайте връзки към вертикален клон на всички етажи Участък.