Подготовка конструкция на сграда - Създаване на покриви с различна конструкция

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия IS 5.0 BETA Rev. 2.0.B6


Описание

Тази статия описва как могат да се приготвят различни покривни конструкции. Покривната конструкция включва:

 • Покрив,
 • Добави покривна линия,
 • Капандура,
 • Покривен прозорец.

За да видите ефекта от промените, направени по време на редактирането, е необходимо да се позовете на Изчисление на сградна конструкция.
За повече информация, моля вижте: Подготовка конструкция на сграда

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В ПРОГРАМАТА

Конструкция на сграда

 • Икони на компонентите и функциите, свързани със структурата на сградата, са достъпни в прозореца the 2D Editor на лента Главни ленти с интрументи, секцияКонструкция, когато е активирана редакция Конструкция.
  3. Елементи на сградна конструкция

Изчисление на сградна конструкция

 • Изчисление на сградна конструкция е налично в Главни ленти с интрументи, секцияИзчисления.
  4. Изчисление на сградна конструкция

ПРИМЕР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

1. Създавайте въшния контур на елемента покрив Покрив. След това изтеглете ръбовете на покрива с помощта на Добави покривна линия и задайте височините на характерните точки от покрива.
Линиите за разделяне на покрива могат да бъдат изтрити чрез кликване Delete-ikon.png.
Червените линии за разделяне на покриви показват, че разделянето не може да се извърши и е необходимо да се коригират височините на точките или линиите.

 • плосък покрив,

 • 2-скатен покрив,

 • 4-ри скатен покрив,

 • полу 4-ри скатен покрив,

 • мансарден покрив,

 • многоскатен покрив.

2. Създайте покрив с капандура Капандура:

 • покрив с плоска капандура,

 • покрив с капандури.