Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия FUNCTION AND TOOL
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 33


Описание

Елементи Тръбна серпентина свързват Колектори с подходящи елементи Отоплителна/охладителна повърхност. Елементите Тръбна серпентина могат да се генерират автоматично в необходимия брой и с поддържано отстояние между тръбите с помощта на елемента Трасе на тръбни серпентини. Като алтернатива тръбните серпентини могат да бъдат подредени ръчно с помощта на елемента Участък.

Местоположение в програмата

 • Трасе на тръбни серпентини е наличен в секция на лента с инструменти Главни ленти с интрументи, за активни обхвати за редактиране Лъчисти подове, стени или Лъчисти тавани.
1. Трасе на тръбни серпентини

 • Елементът Участък е наличен в секция Разпределение - топлинни инсталации на лента с инструменти Главни ленти с интрументи за активни обхвати за редактиране: Лъчисти подове, стени, Лъчисти тавани или Конвекция.
  Елементът Тръбна серпентина е поставен в Участък или елемента Pipe run pair. Разграничение между Тръбна серпентина и Участък се извършва автоматично в зависимост от това дали е свързан към Отоплителна/Охладителна зона или друг елемент.
2. Участък

Пример за използване

Трасе на тръбни серпентини - автоматично генериране на тръби серпентини

Важни свойства

 1. Брой на създадени двойки тръбни серпентини - програмата автоматично генерира броя на необходимите двойки тръбна серпентини в зависимост от броя на Отоплителна/охладителна повърхностs образуван след разделянето на свързаните Отоплителна/Охладителна зона.
 2. Ориентация на тръбна серпентина по отношение на трасе на тръбна серпентина - показва от коя страна на секцията на Трасе на тръбни серпентини би трябвало да са създадени тръбните серпентини.
 3. Широчина на лента
  • Съгл. брой захранвания - максимална ширина на лентата, в която са разположени създадените тръбни серпентини, ще зависи от броя на необходимите двойки тръбни серпентини.
  • Определен от Потребителя - максимална ширина на лентата, в която са разположени създадените тръбни серпентини, ще бъде както е посочено от потребителя.
 4. Начин за определяне на разстояние м/у тръбни серпентини
  • От Отоп./Охл. зона - разстоянието между създадените тръбни серпентини ще съответства на разстоянието между тръбите Отоплителна/Охладителна зона през които минава Трасе на тръбни серпентини.
  • Съгласно данни по подразбиране - разстоянието между създадените тръбни серпентини ще съответства на настройки в прозореца Общи данни.
  • Определен от Потребителя - приетото разстояние между тръбите ще бъде най - близо до определената стойност, налична в системата Отоплителна/Охладителна зона, през която минава Трасе на тръбни серпентини.
 5. VA в целева О/Охл. повърхност - разстояние на генерираните тръбни серпентини за подреждане Отоплителна/охладителна повърхност, към което води Трасе на тръбни серпентини.
 6. Изолация - изолация на тръбни серпентини.
 7. % използвана мощност - процент от използваната мощност на тръбни серпентини, преминаващи през Отоплителна/Охладителна зона.

Присъединяване към Колектори

Първият сегмент Трасе на тръбни серпентини трябва да бъде свързан към всяка точка от оста на колектора (между протичащ релса и възвратна релса). Тръбните серпентини ще се генерират автоматично в подходяща последователност и с мин. разстояние, съответстващо на разстоянието между точките на свързване на релса на колектора.

Подреждане на Трасе на тръбни серпентини

Подреждане на Трасе на тръбни серпентини се улеснява чрез използване на режимите на работа ОРТО и АВТО, и клавиша SHIFT.

Присъединяване към Отоплителна/Охладителна зона

Точка на присъединяване на Трасе на тръбни серпентини към Отоплителна/Охладителна зона, така наречената "WiFi" антена - показва точката, където е указана Отоплителна/Охладителна зона е свързана към Трасе на тръбни серпентини.

 • Поправка на връзката на Трасе на тръбни серпентини с Отоплителна/Охладителна зона.
  След като направите правилното свързване в рамките на свързани Отоплителна/Охладителна зона, ще се появи символа на "wifi" антена. Ако в точката на свързване няма символ на "wifi" антена, преместете горещата точка в края на секция Трасе на тръбни серпентини с левия бутон на мишката, натиснат в рамките на площта Отоплителна/Охладителна зона area докато се появи зелено осветяване. Освободете левия бутон на мишката. Възможно е да се свърже една част от Трасе на тръбни серпентини до ъгъла на няколко съседни Отоплителна/Охладителна зонаs (моля, вижте видеото).
 • Прекъсване на връзка Трасе на тръбни серпентини от Отоплителна/Охладителна зона.
  Ако точката на свързване е зададена неправилно, тя може да бъде променена ръчно. За да прекъснете връзката Трасе на тръбни серпентини, следвайте операциите, описани по-горе, с натиснат клавиш SHIFT - зеленото осветяване ще изчезне и при освобождаване на левия бутон на мишката секцията ще бъде изключена (моля, вижте видеото).

За повече информация, моля вижте: Редактиране на тръбни серпентини в лъчиста система - Добри практики и случаи на използване

Ръчно подреждане на тръбни серпетини

Трасе на тръбни серпентини - ръчна корекция на автоматично генерирано трасе на тръбни серпентини

Автоматичното генериране на тръбни серпентини може да бъде деактивирано в изскачащото меню на Трасе на тръбни серпентини достъпно при кликване с десен бутон. Това предлага:

 • деактивиране на автоматично разделяне на Отоплителна/Охладителна зона (се показва съответното съобщение),
 • деактивирайки този режим и за следващите секции от Трасе на тръбни серпентини,
 • загуба на ръчна настройка на свойства, направени за този раздел (тези раздели) от Трасе на тръбни серпентини.

Автоматичното генериране на тръбни серпентини може да бъде активирано във всеки момент от създаването на проекта.

Тръни серпентини - ръчно подреждане на тръбни серпентини с помощта на Двойка клон

 • Препоръчва се ръчна подредба на тръбни серпентини след Отоплителна/Охладителна зона е накрая разделена на Отоплителна/охладителна повърхностs. Свързвайки Отоплителна/Охладителна зона използвайки двойка клон, забранява автоматичното разделяне на Отоплителна/Охладителна зона.

Допълнителна информация

 • Конфликтите между автоматично и ръчно подредени тръбни серпентини не се проверяват и не се диагностицират от програмата.