Проектиране на лъчисти отоплителни системи с клонове като разпределителна система

от HelpSystem
Направо към: навигация, търсене
Продукт InstalSystem 5
Вид статия СОФТУЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуално съдържание за версия IS 5.0 Beta 30


ОБХВАТ НА УРОКА

Тази статия представя начина на проектиране на системи за лъчисто отопление / охлаждане без използване на колектори. Решението включва свързване на "Отоплителни / охлаждащи повърхности" в система Тикълман. Ако има нужда да се балансират отделни "отоплителни/ охлаждащи повърхности", конвенционалното регулиране на потока се прилага посредством клапани, разположени на тръбопровода.
Програмата също така дава възможност за създаване на традиционен успоредно свързан проект, при който разликите в съпротивлението на пътищата на потока са сведени до минимум чрез задаване на големи диаметри на "основните" тръби (главни). Примерният проект се отнася за обекти с големи размери - включително открити пространства, напр. спортни съоръжения.

МОДУЛИ И ПРОГРАМНА КОНФИГУРАЦИЯ

InstalSystem 5 с модула:

 • Лъчисти сключени отоплителни системи.

Начално състояние

Изградена е конструкция на сградата (етажи, стаи). Стандартните данни за помещения, разпределителна система и подови системи са дефинирани.

СТЪПКИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Отворете нов проектен файл

 1. Стартирайте InstalSystem 5.
 2. Отворете нов проект и изберете предпочитаната версия на файла.
  За повече информация, моля вижте: Управление на проект и приложение
 3. Изберете подходящ шаблон.
  За повече информация, моля вижте: Шаблонни файлове

Заредете каталози и задайте данни по подразбиране за проекта

 1. Заредете каталози, необходими за проекта.
 2. Посочете следното в секцията Сграда и околности/Данни на помещения:
  • Вид на помещение,
  • По подразбиране θi,О,
  • Топлинна загуба Φsurf,О,
 3. В секция Термални системи/Разпределителна система/Виртуални връзки на лъчисти системи изберете: Позволи системи без колектори.
  1. Общи данни

 4. В секция Термални системи/Разпределителна система/Видове и данни по подразбиране посочете:
  • Типове тръба по подразбиране i Тип на тръбна изолация.
 5. В секция Термални системи/Лъчисти системи/Подови системи изберете:
  • Система ЛО / тип закрепяне, по подразбиране,
  • Тип тръба по подразбиране,
  • Шаблон за полагане на тръба (Еднотръбен меандриращ шаблон),
  • Макс. нап. заг. във верига,
  • Замазка,
  • Покритие по подразбиране,
 6. В секция Термални системи/Лъчисти системи/Кангали задайте:
  • Макс. тръбна дължина на пръстен.

В примерният проект, създаден за нуждите на тази статия, някои от данните, споменати по-горе (По подразбиране θi,О, Макс. нап. заг. във верига, Макс. тръбна дължина на пръстен), бяха зададени извън стандартните им стойности. Тези примерни стойности могат да бъдат проверени в приложения файл на проекта [1]

За повече информация, моля вижте: Общи данни

Подготвяне конструкция на сграда

За повече информация, моля вижте: Подготвяне конструкция на сграда

Редактиране на инсталация - лъчиста система

 1. Вмъкнете елементи Отоплителна/Охладителна зона в помещения.
 2. Посочете ориентацията на деление Отоплителна/Охладителна зона по протежение на късата си страна.
 3. Разделете Отоплителна/Охладителна зона елементи във вертикална / хоризонтална равнина по отношение на необходимите допуски за разширение.
 4. Посочете Критерий на разделяне: Отоплителна/Охладителна зона: Напорни загуби в кръга.

За повече информация, моля вижте: Отоплителна/Охладителна зона

Изчисления на лъчиста система

 1. Извършете изчисления за лъчиста система, за да ги разделите Отоплителна/Охладителна зона в: Отоплителна/охладителна повърхност според комплекта Критерий на разделяне.

За повече информация, моля вижте: Изчисления и диагностики

Редактиране на данни на системните елементи - източник на захранваща температурата

 1. След изчислението таблицата с данни на контролни вериги е показана на прозорец Общи данни в секция Термални системи/Източници. В таблицата на контролни вериги може да се определи подходяща захранваща температура или да се наложи нейната оптимизация.
  2. Control circuit data

Редактиране на инсталация - присъединяване на елементи Отоплителна/Охладителна зона в система Тикелман

 1. Вмъкнете Източник чрез бутона "Промени към графичен елемент", който е разположен в прозорец Общи данни, в секция Термални системи/Източници. Изберете Източник от лентата с инструменти може да доведе до различна стойност на захранваща температурата, която вече е зададена за виртуални елементи в проекта.
  3. Промени към графичен елемент

 2. Свържете Източник с елементи Отоплителна/Охладителна зона в система Тикелман, използваща: Участък елементи в режими АВТО/ОРТО и функция Автоматично присъедини прибори. За да получите системата Тикелман, след извършване на операцията Автоматично присъедини прибори, е необходимо ръчно модифициране на инсталацията.

Редактиране на данни на системен елемент - разпределение

 1. Посочете \ потвърдете диаметрите на тръбните серпентини, включени в: Отоплителна/охладителна повърхност елементи.

Проверка на верността на конструкция на инсталация

За повече информация, моля вижте: Проверка на верността на конструкция на инсталация

Изчисления и диагностики

 1. Извършете изчисления на проекта.
 2. Проверете резултатите от изчисленията. Обърнете специално внимание на:
  • покритие на топлопотребление в помещенията,
  • съобщения за небалансирано водно количество във вериги - за да ги премахнете, препоръчваме да поставите балансиращи вентили по двата начина на инсталиране

За повече информация, моля вижте: Изчисления и диагностики

Подготовка на чертежа за печат / експорт

За повече информация, моля вижте: Подготовка на чертежа за печат / експорт